سخنی بی پرده با متقاضیان اسکیل ورکر فدرال سال ۲۰۱۴

خب ، پس از کمی وقفه نسبتا طولانی ، باز هم آمدم 🙂 همانطور که اطلاع دارید ، سال جاری (سال میلادی ۲۰۱۴) ،آخرین سالی هست که شیوه پذیرش پرونده اسکیل ورکر فدرال بدین نحو در حال اجرا می باشد. سال آینده و بر اساس اعلام قبلی وزارت مهاجرت و شهروندی کانادا ، شیوه پذیرش […]