تغییرات در قوانین شهروندی و مهاجرتی

در طول چند ماه گذشته ، وزارت مهاجرت و شهروندی کانادا ، روزهای شلوغ و پرکاری را پشت سر گذاشت. کریس الکساندر ، وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا لایحه جنجالی C-24 را به پارلمان ارائه نمود و یک تنه و تمام قد از آن دفاع نمود و مراحل تائید سنا را هم خیلی سریع پشت […]