آخرین خبرهای مهاجرت به کانادا در سایت سازمان مهاجرتی پرنده مهاجر

تغییرات در قوانین اخذ ویزای دانشجوئی بستن و بازگشت هزینه پرونده های سرمایه گذاری فدرال حذف برنامه سرمایه گذاری و کارآفرینی فدرال شرحی بر قانون جدید شهروندی کانادا تغییرات در قانون اخذ شهروندی کانادا خوش باشید

تغییرات جدید در قوانین اخذ شهروندی کانادا

وزارت مهاجرت و شهروندی کانادا ، تغییراتی در قانون اخذ مهاجرت و شهروندی کانادا اعمال نموده است که شرح این تغییرات را می توانید در اینجا ببینید و توضیحات اضافه ای نیز مطرح گردیده که در اینجا قابل مشاهده می باشد. خوش باشید

تکمیل ظرفیت پرونده های اسپانسرشیپی والدین

بنا بر اعلام وزارت مهاجرت و شهروندی کانادا ، ظرفیت ۵۰۰۰ پرونده ای اسپانسرشیپی والدین تکمیل و پذیرش پرونده ها متوقف گردیده است. خبر مذکور را در اینجا می توانید مشاهده فرمایید. خوش باشید پی نوشت: آخرین و جدیدترین خبرهای مهاجرت را در سایت سازمان مهاجرتی پرنده مهاجر دنبال کنید.