برنامه های سال ۲۰۱۴ مهاجرت به کانادا اعلام گردید

وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا ، کریس الکساندر ، برنامه پذیرش مهاجر و مهاجرت به کانادا را تشریح نمود. برنامه های اسکیل ورکر ، پرستار خانگی ، تجربه کانادایی ، سرمایه گذاری ، کارآفرینی و معرفی برنامه جدیدی که از سال ۲۰۱۵ شروع بکار می کند ، از جمله برنامه هایی بود که ایشان به […]

چهارمین گروه شغلی لیست مشاغل اسکیل ورکر فدرال سال ۲۰۱۳ ، تکمیل ظرفیت گردید

برای اولین بار در طول چند ماهه گذشته از زمان باز کردن لیست مشاغل اسکیل ورکر سال ۲۰۱۳ ، وزارت مهاجرت کانادا ، لیست و آمار پرونده های پذیرش شده را در طول یک هفته ، دو بار بروزرسانی کرد. بر اساس جدیدترین و آخرین آمار که لیست کلی آنها را می توانید در وبسایت […]

مهاجرت استانی نیروی متخصص

ایده آل ترین شرایط متخصصین اسکیل ورکر که متقاضی مهاجرت به کانادا ، در مدت زمان حدود یکسال می باشند را در سایت سازمان مهاجرتی پرنده مهاجر دنبال کنید. خوش باشید