فرصتی کوتاه جهت اقدام برای اسکیل ورکر فدرال ۲۰۱۳

با عنایت به اینکه تاکنون بیش از ۱۰۰۰ پرونده از سهمیه ۵۰۰۰ پرونده اسکیل ورکر فدرال سال ۲۰۱۳ تکمیل گردیده است و همچنین تا به این لحظه ۲ کد شغلی تکمیل ظرفیت شده است و نظر به اینکه بررسی پرونده ها و تخصیص دادن آنها به سهمیه سال جاری نسبتا شتاب گرفته است ، پیش […]

اتفاقات برنامه اسکیل ورکر فدرال سال ۲۰۱۳ تا این لحظه

همانطور که در پست قبل اشاره گردید ، آخرین آمار پرونده های پذیرش شده اسکیل ورکر سال ۲۰۱۳ در روز ۱۲ آگوست اعلام گردید و اگر این آمار را با آمار قبلی که متعلق به ۲۹ ماه ژوئیه بود مقایسه کنیم و با عنایت به اینکه ۳ ماه و یک هفته از آغاز پذیرش پرونده […]

جدیدترین آمار پذیرش پرونده های اسکیل ورکر فدرال سال ۲۰۱۳

آخرین و جدیدترین آمار پذیرش پرونده های اسکیل ورکر فدرال را در سایت سازمان مهاجرتی پرنده مهاجر و از طریق این لینک دنبال فرمایید. خوش باشید