فرصت های شغلی در صنعت نفت و گاز آلبرتا

دوستانی که علاقه مند هستند که از طریق استانی و با جاب آفر رسمی ، به استان آلبرتا مهاجرت کنند ، فرصت های شغلی زیادی در این استان خصوصا مشاغل مرتبط با صنعت نفت و گاز ، فراهم گردیده است که این امکان را به متقاضیان میدهد که در ظرف چند ماه ، ویزا کار […]

ملالی نیست جز …………..

چند وقتی هست که مطلبی ننوشتم. خبر خاصی نبوده ، البته همچین بی خبری هم نبوده است. دوستان ۳۸ شغله بعضا مدیکال گرفتند ، بعضا ویزا هم گرفتند و تا چندی دیگر عازم خواهند بود. در مقطعی صدور درخواست پاسپورت ها متوقف شد و در مقطعی هم صدور مدیکال ها !!! در حال حاضر هم […]