آخرین خبر درمورد تغییرات پذیرش پرونده جدید مهاجرتی از طریق اسکیل ورکر

در صورتی که تمایل دارید که از آخرین خبر، در ارتباط با تغییرات سیستم پذیرش مهاجر از طریق شیوه اسکیل ورکر ، اطلاع حاصل فرمایید ، به خبری که در ظرف امروز یا فردا در سایت ایرانتو ، انتشار خواهد یافت ، توجه فرمایید آنچه مسلم هست ، شرایط کمی سخت تر خواهد شد و […]

آخرین خبر اداره مهاجرت در مورد کتگوری اسکیل ورکر

بر اساس خبری که امروز منتشر گردید و اصل خبر در اینجا قابل مشاهده می باشد ، همانطور که قبلا وزیر مهاجرت کانادا در طول سال گذشته جسته و گریخته ، تغییر قوانین و شرایط پذیرش مهاجر جدید از طریق کتگوری اسکیل ورکر را اعلام کرده بود ، رسما تغییراتی که در آینده شاهد آن […]