تغییرات در قوانین شهروندی و مهاجرتی

در طول چند ماه گذشته ، وزارت مهاجرت و شهروندی کانادا ، روزهای شلوغ و پرکاری را پشت سر گذاشت. کریس الکساندر ، وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا لایحه جنجالی C-24 را به پارلمان ارائه نمود و یک تنه و تمام قد از آن دفاع نمود و مراحل تائید سنا را هم خیلی سریع پشت سر گذاشت و نهایتا با امضا فرماندار کل کانادا ، این لایحه به قانون تبدیل و تنها مورد باقیمانده ، تاریخ اجرائی شدن آن می باشد.

انتقادات زیادی به این قانون تازه تصویب وارد می باشد. شرح کامل این قانون و حواشی آن را می توانید از اینجا و اینجا مشاهده نمایید.

در ارتباط با برنامه های مهاجرتی نیز شاهد تغییر و اخبار متفاوت و بعضا متحیر کننده ای هم بودیدم که از طریق لینک های زیر می توانید مطالعه فرمایید:

بسته شدن پرونده های سرمایه گذاری و کارآفرینی فدرال و عودت هزینه های دریافتی به متقاضیان

کاهش سن مجاز فرزندانی که در پرونده والدین خود به عنوان همراه قرار می گیرند.

تغییرات گسترده در برنامه نیروی کار خارجی

در انتها لازم می دانم که توصیه عمیق نمایم که اگر شرایط اقدام جهت مهاجرت از طریق اسکیل ورکر فدرال را دارید ، فرصت طلایی امسال را از دست ندهید. دلیل این گفته را در اینجا دنبال نمایید.

خوش باشید

Comments are closed.