تکمیل ظرفیت پرونده های اسپانسرشیپی والدین

بنا بر اعلام وزارت مهاجرت و شهروندی کانادا ، ظرفیت ۵۰۰۰ پرونده ای اسپانسرشیپی والدین تکمیل و پذیرش پرونده ها متوقف گردیده است.

خبر مذکور را در اینجا می توانید مشاهده فرمایید.

خوش باشید

پی نوشت:

آخرین و جدیدترین خبرهای مهاجرت را در سایت سازمان مهاجرتی پرنده مهاجر دنبال کنید.

Comments are closed.